ჩემი განათლება ჩემი თავისუფლებაა!

სკოლა, რომელიც ორიენტირებულია ხარისხზე და თითოეული მოსწავლის სწორ განვითარებაზე

ჩვენ შესახებ

სკოლა დაარსების დღიდან ორიენტირებულია მაღალი ხარისხის სწავლებაზე, რაც თავის მხრივ გულისხმობს მოსწავლეთა მაღალ აკადემიურ მოსწრებას, მათ ჩართულობას სხვადასხვა სამეცნიერო და კვლევით პროექტში.

სკოლა-პანსიონ “აიბი მთიების” მისიაა ჩვენი საზოგადოების უმნიშვნელოვანესი სეგმენტის – მოზარდი თაობის ინტელექტუალური, ფსიქო-ემოციური და ფიზიკური განვითარება. სკოლა-პანსიონის სასწავლო, სასწავლო-სააღმზრდელო და მატერიალური რესურსი მოზარდს აძლევს შესაძლებლობებს ლიბერალურ სოციალურ გარემოში, სწავლისა და განვითარების თანაბარ პირობებში მიიღოს ეროვნული სასწავლო გეგმით და თანამედროვე დასავლური საგანმანათლებლო მოდელებით გათვალისწინებული განათლება. სკოლა-პანსიონის მისია ემსახურება მოზარდ თაობაში შემდეგი თვისებების ჩამოყალიბებას: მოსწავლის სწავლის უნარ-ჩვევების გაიაზროს თუ როგორ და რატომ ისწავლოს; კრიტიკული აზროვნების – ცოდნა პრობლემების გადასაწყვეტად; გარემოსა და სივრცის აღქმის, საკუთარი მოქალაქეობრივი მისიის გააზრების; სოციალური განათლების _ პასუხისმგებლობა საკუთარი და სხვისი ფიზიკური, გონებრივი, და სოციალური კეთილდღეობისათვის; მიზანდასახულობასა და პროფესიული შესაძლებლობების იმპლემენტაციას სწრაფად ცვალებად რეალობაში; სოციალურ-პოლიტიკური, სამართლებრივი და ეკონომიკური რეალობების აღქმას პრინციპით: საქართველო ჩემი სახლია და მე ვზრუნავ მასზე; მორალურ და ფიზიკურ განვითარებას; ინტერკულტურული ცნობიერების; დემოკრატიული და ჰუმანური ფასეულობების; კომუნიკაციის; მიზანდასახულობას; ღირსებას; პიროვნულ დამოუკიდებლობას.
იმისათვის, რომ მოსწავლემ საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმი გამოავლინოს, სკოლა აწესებს სწავლების უმაღლეს, საერთაშორისო სტანდარტს. განათლება წარმატებას აღწევს, როცა მშობელი და სკოლის თანამშრომლები ყველა მოსწავლეზე თანაბრად ზრუნავენ, ამიტომ სკოლა-პანსიონის მისიის განუყოფელი შემადგენელი ნაწილია კვალიფიციური პედაგოგებისა და აღმზრდელების შერჩევა. მათთვის ისეთი სამუშაო პირობების შექმნა, სადაც ისინი თავიანთი ცოდნისა და გამოცდილების რეალიზებას ახდენენ კეთილგანწყობილ და მატერიალურ-ტექნიკურად აღჭურვილ გარემოში: თანამშრომლობენ სასწავლო-სააღმზრდელო საკითხებში ერთმანეთთან, მშობლებთან, სკოლის ადმინისტრაციასთან.
სკოლა-პანსიონ “აიბი მთიების” მისიაა ჩვენი საზოგადოების უმნიშვნელოვანესი სეგმენტის – მოზარდი თაობის ინტელექტუალური, ფსიქო-ემოციური და ფიზიკური განვითარება. სკოლა-პანსიონის სასწავლო, სასწავლო-სააღმზრდელო და მატერიალური რესურსი მოზარდს აძლევს შესაძლებლობებს ლიბერალურ სოციალურ გარემოში, სწავლისა და განვითარების თანაბარ პირობებში მიიღოს ეროვნული სასწავლო გეგმით და თანამედროვე დასავლური საგანმანათლებლო მოდელებით გათვალისწინებული განათლება.

სკოლის ძირითადი ორიენტირებულია მოსწავლეებისთვის ისეთი განათლების ბაზის შექმნაზე, რომელიც დაეხმარება მათ ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადასვლისას. სკოლის სასწავლო კურსის მრავალფროვნებიდან გამომდინარე, მთიების კურსდამთავრებულნი პრაქტიკულად მზად არიან უმაღლესი განათლების მისაღებად. სკოლა ორიენტირებულია ეროვნულ ტრადიციებზე დაფუძნებული საერთაშორისო ცნობიერების მქონე თაობის განათლებასა და აღზრდაზე 5 წლის ასაკიდან. გარდა ამისა, ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია, მოვახდინოთ მოსწავლეების სოციალური ადაპტაცია და განვავითაროთ ისინი მორალურად და ფიზიკურად.

ღონისძიებები

სასწავლო წელი აიბი მთიებში დათვირთულია სხვადასხვა სახის ღონისძიებით, რომელბშიც მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართულნი

46098140_2254445611264102_4193273826324250624_n

პროექტი, რომელიც მოსწავლეს საშუალებას აძლევს მიღებული განათლება და გამოცდილება გამოიყენოს პრაქტიკულად

პროექტი გოეთეს ინსტიტუტთან თანამშრომლობით

48362078_2322899427752053_866621608880504832_n

აიბი მთიების მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებაში

პროექტები

სკოლაში ყოველთვიურად იგეგმება და ხორიცელდება სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები, რომლებიც მოსწავლეებს საშუალებას აძელვს გგანივითარონ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი უნარი და გაიღრმავონ ცოდნა

ვირტუსი

საგნობრივი პროექტი, რომელიც საშუალო სკოლის მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს მიიღონ სხვადასხვა სახის უნარი, ისეთი როგორიცაა: მიღებული ინფორმაციის დამუშავება, ანალიზი, წარდგენა, რაიმე ახლის გამოკვლევა და აღმოჩენა. ამ პროექტით მოსწავლე სწავლობს დამოუკიდებლად აზროვნებასა და გადაწყვეტილებების მიღებას.

ლაბორატორია

საგნობრივი პროექტი – “ლაბორატორია”  საბაზო სკოლაში მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს, გამოიყენონ მიღებული ცოდნა, კრიტიკულად შეაფასონ ინფორმაცია,  წარმოადგინონ და დაიცვან საკუთარი პოზიციები.

კრეატივი

მოსწავლეები მიღებულ ცოდნას წარადგენენ სხვადასხვა ფორმით, რაც მათ საშუალებას აძლევს გავლილი მასალა უფრო კარგად გაითავისონ და სხვებსაც დაეხმარონ საკითხის გააზრებაში. ამ პროექტის საშუალებით მოსწავლეები ასევე ეუფლებიან პრეზენტირების უნარს, რაც დღევანდელი რეალობაში ძალიან მნიშვნელოვანია

შენი მომავალი იწყება აქ

ერთადერთი სკოლა საქართველოში, რომელსაც აქვს საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 სერტიფიკატი.

Close Menu