ძალიან საინტერესო თემებზე იმუშავეს ტექნიკური სკოლის მოსწავლეებმა და შეაჯამეს პირველი სემესტრი.

Close Menu