დაწყებითი სკოლა

ეროვნულ ტრადიციებზე დაფუძნებული საერთაშორისო ცნობიერების მქონე თაობის განათლება და აღზრდა 5 წლის ასაკიდან

პროექტები

კრეატივი

მოსწავლეები მიღებულ ცოდნას წარადგენენ სხვადასხვა ფორმით, რაც მათ საშუალებას აძლევს გავლილი მასალა უფრო კარგად გაითავისონ და სხვებსაც დაეხმარონ საკითხის გააზრებაში. ამ პროექტის საშუალებით მოსწავლეები ასევე ეუფლებიან პრეზენტირების უნარს, რაც დღევანდელი რეალობაში ძალიან მნიშვნელოვანია

დაწყებითი განათლება, სოციუმში ადაპტირება, საკუთარი შესაძლებლობების რწმენა, დამოუკიდებლად კეთება, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების მცდელობა

დაწყებითი სკოლის სასწავლო პროგრამების ფილოსოფია განსაზღვრავს სკოლის სასწავლო მიზნებსა და მიმართულებებს, რომლის ძირითადი ორიენტირია, მოსწავლეს გაუვითარდეს დამოკიდებულებები:
1. შემიძლია ვაკეთო დამოუკიდებლად.
2. მე ამ გუნდის წევრი ვარ (გახდეს სოციუმის წევრი)
3. სწავლა სიახლის აღმოჩენაა (პოზიტიური დამოკიდებულება სწავლის მიმართ)

  •  სახელმწიფო და საავტორო სასწავლო-სააღმზრდელო 6-საფეხურიანი პროგრამების ინტეგრირებული სწავლება, ბავშვის სასწავლო უნარ-ჩვევების, ფიქრისა და კრიტიკული აზროვნების განვითარება.
  • 6-დონიანი სასწავლო-შემოქმედებითი კურსი

შენი მომავალი აქ იწყება

სკოლა, რომელიც ორიენტირებულია თითოეულ მოსწავლეზე

Close Menu