დიაგნოსტიკური წერა ჩატარდა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში და კავკასიის უნივერსიტეტში. ტესტირების შემდეგ მოსწავლეებს ჩაუტარდათ სამუშაო შეხვედრა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან. შეხვედრის ფარგლებში დაიგეგმა არაერთი საინტერესო ღონისძიება. მოსწავლეებმა ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღეს, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით ჩვენს პარტნიორ უნივერსიტეტებს. 

Close Menu