21 თებერვალს  11ტ  კლასის მოსწავლეები იმყოფებოდნენ საავიაციო უნივერსიტეტში სადაც გაეცნენ საავიაციო ინჟინერიის საკითხებს პროექტ ვირტუსის ფარგლებში პროფესიული არჩევანის კუთხით. გაეცნენ მოდელირების ლაბორატორიას და შეასრულეს იმიტირებული ფრენა სამგზავრო თვითმფრინავის კაბინაში.

Close Menu