ინგლისური ენის პროექტი ვირტუსის შემაჯამებელი პრეზენტაცია. მოსწალეებმა და ჯგუფების ხელმძღვანელებმა უდიდესი შრომა გაწიეს კვლევითი სამუშაოების წარმართვისათვის თემაზე “ინგლისური როგორც მსოფლიო ენა”.

Close Menu