აიბი მთიების დელეგაციის მზადება აშშ-ს გაეროს მოდელირებული პროექტისთვის.
ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჩატარდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს კვლევითი ინსტიტუტის ცენტრში, სადაც მოსწავლეებმა მოისმინეს ლექცია საქართველოს საგარეო პრიორიტეტებსა და გაეროს როლზე მსოფლიოში
განსაკუთრებული მადლობა ბ-ნ მიხეილ უკლებას და ქ-ნ ნინო შეყრილაძეს, რომ მხარი დაუჭირეს ჩვენს დელეგაციას და წვლილი შეიტანეს პროექტის განხორციელებაში

Close Menu