საბაზისო სკოლა

ტექნიკური, ჰუმანიტარული და საბუნებისმეტყველო განათლების მიმართულებით სასწავლო დისციპლინების საფუძვლიანი ცოდნისა და მოზარდის უნარ-ჩვევების დახვეწა. ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტები

Social Science

ლაბორატორია

საგნობრივი პროექტი – “ლაბორატორია”  საბაზო სკოლაში მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს, გამოიყენონ მიღებული ცოდნა, კრიტიკულად შეაფასონ ინფორმაცია,  წარმოადგინონ და დაიცვან საკუთარი პოზიციები.

 

  • მაღალი ხარისხის აკადემიური და სოციალური განათლება
  • პიროვნული დამოუკიდებლობა
  • მიზანდასახულობა და პასუხისმგებლობა
  • პროფესიული ორიენტაცია
  • მოსწავლემ გამოიმუშაოს კვლევისა და ანალიტიკური აზროვნების უნარი
  • შეძლოს დამოუკიდებლად სწავლა და პრაქტიკულად გამოიყენოს მიღებული თეორიული ცოდნა
  • გაეცნოს დასაქმების ბზარზე არსებულ პროფესიებს
  • საგანთა ინტენსიური სწავლება
  • მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება და შეფასება
  • ინტეგრირებული აზროვნებისა და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარის განვითარება

შენი მომავალი აქ იწყება

სკოლა, რომელიც არის შენი წარმატების გარანტი
Close Menu