ქართულის, ისტორიის და უცხო ენების ინტეგრირებული გაკვეთილები ჩატარდა ლიბრარიუმის სივრცეში. პედაგოგებმა ისაუბრეს წიგნის მნიშვნელობაზე, წიგნის საცავზე, პირველ ქართულ ძეგლებზე, დამწერლობაზე, პირველ გამოცემებზე. ძალზედ საინტერესოდ წარიმართა შეხვედრები.

Close Menu