სკოლა-პანსიონ აიბი მთიებში წარიმართება კვების ღია კვირეული,რაც გულისხმობს შემდეგს:

  • კვების ობიექტში ISO-ს სტანდარტით გათვალისწინებული სამუშაოებისა და ხარისხის გაცნობა
  • საინფორმაციო შეხვედრა სკოლის ექიმთან
  • მენიუს გაცნობა
  • მენიუთი განსაზღვრული კერძების დაგემოვნება
  • მშობელთა შთაბეჭდილებებისა და რეკომენდაციის გაცნობა

ჩატარების თარიღი:

მოსამზადებელი ჯგუფი,I კლასი,II კლასი,III კლასი:28 ოქტომბერიდან -1 ნოემბერის ჩათვლით

IVკლასი, Vკლასი, VI კლასი: 4 ნოემბრიდან 8 ნოემბრის ჩათვლით

კვების ღია კვირეულში მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ მშობელთა სათათბიროს წევრები,

რომლებიც გაგვიზიარებენ საკუთარ მოსაზრებებსა და რეკომენდაციებს და  უზრუნველყოფენ მიღებული ინფორმაციისა და შთაბეჭდილებების  მშობლებამდე მიტანას.

Close Menu