დაწყებითი სკოლის მოსწავლეები შეხვდნენ მწერალს ბატონ ბესიკ კეკელიძეს. ჩვენმა პატარებმა უამრავი შეკითხვა დაუსვეს მოთხრობების ავტორს, ბოლოს კი საჩუქრად გადასცეს ილუსტრაციები, რომლებიც წაკითხული მოთხრობების შინაარსის მიხედვით მოამზადეს.

Close Menu