21 ოქტომბერს აიბი მთიებში თბს ბანკის წარმომადგენელმა სალომე სილაგაძემ ჩაატარა ლექცია ბანკის მნიშვნელობასა და ბანკში მიმდინარე სხვადასხვა პროცედურების შესახებ, მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი შეთავაზებულ აქტივობებში. შეხვედრა მეტად ნაყოფიერი აღმოჩნდა მოსწავლეებისთვის. შეხვედროს დასასრულს მოსწავლეები გაესაუბრნენ სალომე სილაგაძეს სხვადასხვა საბანკო პროფესიების სპეციფიკის შესახებ. ასევე დაიგეგმა მომავალი შეხვედრა.

Close Menu