პირველ ნოემბერს გაიხსნა სრულიად ახალი სივრცე უწყვეტი განათლებისა და განვითარებისათვის – აიბი მთიების ლიბრარიუმი.

Close Menu