დაწყებითი

აიბი მთიების დაწყებითი სკოლის პროგრამა შექმნილია 5-11 წლის ასაკის მოსწავლისათვის. პროგრამულ კონცეფციასა და მიზნებში ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა:

    მოსწავლე განვითარების ყველა ეტაპზე ჩამოყალიბდეს, როგორც სოციუმის წევრი

    სწავლების თითოეულ ეტაპზე დარწმუნდეს საკუთარ შესაძლებლობებში

    მოსწვლესთვის სწავლა არის სიახლის აღმოჩენის პროცესი.

მიზნის მისაღწევად დაცულია 3 ძირითადი პირობა: მოსწავლეზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოს;   მაღალი სტანდარტის სასწავლო პროგრამები;

საინტერესო და ორგანიზებული დღის რეჯიმი.

დაწყებით სკოლაში მოსწავლეთა განვითარება სამ საფეხურიანია და მოიცავს, როგორც სასწავლო ასევე სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამული მიმართულებების გახორციელებას.

 

I საფეხური -  ელემენტარული სკოლა (მოსამზადებელი-I- II კლასი)

    საგნობრივი დისციპლინების სწავლება

    თემატური სააღმზრდელო პროგრამა

    შემოქმედებითი სასწავლო კურსი

    პროექტი “ყულაბა”

 

II საფეხური- III-IV კლასი:

     საგნობრივი დისციპლინების სწვლება

     თემატური სააღმზრდელო პროგრამა

     შემოქმედებითი სასწავლო კურსი

     პროექტი “კრეატივი”

 

III საფეხური- V-VI კლასი:

    გაღრმავებული მათემატიკის სასწავლო კურსი /ალგორითმიკა; ლოგიკა/

    გაღრმავებული საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლება /პასკალის გაკვეთილი/

    პროექტი “პრეატივი”

 

უწყვეტი სასწავლო-საღმზრდელო პროცესი 9:00-დან 18:00 მდე; 2-ჯერადი კვება;