აიბი მთიები

სკოლა ფუნქციონირებს 1995 წლიდან
იურიდიული პარტნიორი და თანადამფუძნებელი - გერმანიის ახალგაზრდობისა და სოციალურ მუშაკთა შრომითი საერთაშორისო კავშირი
საქართველოს კერძო სკოლების კავშირის წევრი
ხარისხის მართვის სერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 სერტიფიკატის მფლობელი
ჯანდაცვისა და შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტის OHSAS 1801:2007 სერტიფიკატის მფლობელი
სკოლა ავტორიზებულია განათლების სამინისტროს მიერ
ნაციონალური რეიტინგების კავშირის 2015 წლის დარგის ლიდერი
ოთხ საფეხურიანი - ელემენტარული, დაწყებითი, საბაზო და საშუალო სკოლები.
ორი დამოუკიდებელი სასწავლო კამპუსი

ფუნქციონირებს:
უცხო ენების სკოლა - ინგლისური, გერმანული, ესპანური, ფრანგული, თურქული, იაპონური.
მათემატიკური სკოლა
ხელოვნების საკვირაო სკოლა
ხალხური სიმღერისა და ცეკვების სკოლა
საბალეტო სკოლა