უმაღლესი სკოლის ჰუმანიტარული მიმართულების მოსწავლეებმა აიბი მთიებისა და English Book Education-ის მიერ განხორციელებული ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ჩააბარეს TOEFL ITP საერთაშორისო გამოცდა. English Book Education-სა და აიბი მთიების თანამშრომლობის ფარგლებში, პირველად ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში დაინერგა ინგლისური ლიტერატურის სწავლების განსხვავებული და თანამედროვე კურსი. ამავე პროექტის ფარლებში არაერთი სამოტივაციო ღონისძიება ხორციელდება ჩვენი მოსწავლეებისთვის.

Close Menu